Anysite - Anysite2
Makemedia | IMData
Hem Referenser Anysite1 Anysite2 Färdplan Kontakt

Anysite2

Nedan presenteras de ingående delarna i Anysite2. Inom kort kommer respektive punkt bli klickbar för vidare handledning.

Menyn

Meny
Menyn i Anysite2
Menyn i Anysite2 har inga fasta rubriker (jmf Anysite1) utan består helt och hållet av egna rubriker. I Menyn går det att skapa följande:

Komponenter

Innehållet för en enspaltig sida består av en lista med komponenter. Om en enspaltsida har en text följt av två bilder består sidans komponentlista av en textkomponent följt av två bildkomponenter. Innehållet för en tvåspaltig sida består av två komponentlistor - en för varje kolumn (spalt). Det är inte bara sidor som har komponentlistor - exempelvis har texter en komponentlista för innehållet till höger om texten. I Anysite2 finns följande komponenter:

Arkiv

Antag att man vill visa en och samma bild på två ställen på hemsidan. För att slippa ladda upp bilden två gånger laddas bilden först upp till bildarkivet. Därefter kan två bildkomponenter skapas som båda refererar till den uppladdade bilden i bildarkivet. Notera att de båda bildkomponenterna delar viss information med varandra (t.ex. fotograf som finns lagrad tillsammans med bilden i bildarkivet) medan viss information är unik för respektive bildkomponent (t.ex. bildtext som lagras med bildkomponenten). I Anysite2 finns arkiv med följande: