Anysite - Anysite1
Makemedia | IMData
Hem Referenser Anysite1 Anysite2 Färdplan Kontakt

Anysite1

Nedan presenteras de ingående delarna i Anysite1. Inom kort kommer respektive punkt bli klickbar för vidare handledning.

Menyn

Menyn i Anysite1 utgörs dels av fasta rubriker ("Hem", "Kalender", "Lagen", "Gästbok") och dels av egna rubriker som skapas under Innehåll. Förstasidan, dvs "Hem", utgörs till största delen av nyheter och notiser som skapas under Nyheter. Anysite1 kan således delas in i följande delar:

Komponenter

Komponenter
Komponenter i Anysite1
Innehållet för en egen sida (som skapas under Innehåll) utgörs av en lista med komponenter. Om en sida består av en text följt av två bilder utgörs dess komponentlista av en textkomponent följt av två bildkomponenter. I Anysite1 finns följande komponenter: